شرکت در سومین نمایشگاه صنعت سازی ساختمان تهران

یکم الی 4 آذرماه 1390 - مکان مصلا


شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی مصالح، تکنولوژی و فناوری های نوین در بخش مسکن و اندوه سازی کرج

سوم الی 6 آذرماه 1390 - کرج. مهرویلا - بین میدان مادر و امام- موسسه گلستان گلشهر.

سالن A- غرفه 3a