جدید

درب ضد سرقت طرح ترک مدل 1009

( )
  • درب ضدسرقت طرح ترک دارای پین امنیتی؛
  • چارچوب ثابت ، کف 18؛ 
  • ابعاد 105×210 ؛ 
  • ابعاد 110×210 ؛
  • ابعاد 105×205 ؛

ایران - پالیزدرب
فلز با رویه MDF
10 میلی متر
105*210
چوب طبیعی
دو قفل کاله ترکیه
چارچوب ثابت
پرشده از فوم
78±1 کیلوگرم
عایق صوت