چشمی دیجیتال

  • چشمی هوشمند؛
  • قابل نصب بروی انواع دربها؛

چین
قابل نصب بروی انواع دربها
رنگی
ثبت عکس بصورت خودکار حتی در حالت بی صدا
امکان افزودن حافظه SD Card به ظرفیت 16G