درب اتاق سرور 9003

  • درب اتاق سرور - دیتاسنتر؛
  • بیرون بازشو؛
  • عایق صوت و حرارت؛

به زودی

چین
فلز
105*205
مولتی قفل 11 زبانه
چارچوب ثابت
1.0 میلی متر
پرشده از پشم سنگ
ضخامت لنگه درب 7 سانتی متر - جنس پاشنه درب از ورق استیل