درب ضد سرقت ترک مدل اطلسی

( )
  • درب ضد سرقت ترک، وارداتی مدل اطلسی؛ 
  • ابعاد داخل 108×212؛ 
  • ابعاد بیرون 115×215؛ 
  • کف 18؛ 
  • روکش چوب طبیعی؛ 
  • ضخامت MDF 10mm؛ 
  • پوشیده از ورق سرتاسری از جنس آهن درون درب؛

برای مشاهده وارد شوید

11 قلم

ترکیه
فلز با رویه MDF
108×212
پرینتی
دو قفل داف ترکیه
چارچوب ثابت
10 میلی متر
پرشده از پشم سنگ
عایق صوت و حرارت