جدید

درب ضد سرقت طرح ترک مدل P08

( )
  • درب ضدسرقت طرح ترک دارای پین امنیتی؛
  • چارچوب ثابت ، کف 14؛ 
  • ابعاد 105×210 ؛ 
  • امکان تولید درب:
    •  خارج از سایز استاندارد؛ 
    • تعویض قفل با قفل کاله ترکیه؛ 

ایران - پالیزدرب
فلز با رویه MDF
8 میلی متر
105*210
LAMINOX
دو قفل ایرانی
چارچوب ثابت
پرشده از فوم
75±1 کیلوگرم
عایق صوت