درب ضد سرقت طرح ترک مدل سارای

( )
  • درب ضدسرقت طرح ترک دارای پین امنیتی؛
  • چارچوب ثابت ، کف 18؛ 
  • امکان نصب روکوب بروی درب؛
  • ابعاد 105×210 ؛ 
  • ابعاد 110×210 ؛

ایران - پالیزدرب
فلز با رویه MDF
8 میلی متر
110*210
چوب طبیعی
دو قفل کاله ترکیه
چارچوب ثابت
پرشده از فوم
78±1 کیلوگرم
عایق صوت